JE BENT HIER: HOME > KENNISMAKING

Inloggen
E-mailadres:
Wachtwoord:

onthouden
   Wachtwoord vergeten?

Kennismaking met het Vrouwennetwerk Groningen

Het Vrouwennetwerk Groningen is een platform waar hoogopgeleide vrouwen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, inspireren en stimuleren bij het verwezenlijken van hun ambities. Professionals, managers, vrouwen met een eigen bedrijf, vrouwen met een commerciële achtergrond en vrouwen uit de non profit-sector, ieder kan bij het vrouwennetwerk iets halen en brengen.

Cultuur

'Halen en brengen', daar gaat het om bij het Vrouwennetwerk Groningen. Alle netwerksters hebben er belang bij om lid te zijn van het vrouwennetwerk, al zijn die belangen vaak heel verschillend. Tegelijkertijd heeft iedereen elkaar en het netwerk kennis en ervaring te bieden. Een gesprek op een bijeenkomst kan aanleiding zijn om naderhand contact met elkaar op te nemen. Nieuwe leden krijgen de gelegenheid zich kort voor te stellen op de netwerkbijeenkomsten.

Ons doel

De kwaliteiten van vrouwen zichtbaar(der) maken, zodat talenten en capaciteiten optimaal worden benut.

Wie

Alle vrouwen met een hogere opleiding (HBO/WO) en minimaal vijf jaar werkervaring. Leden van het vrouwennetwerk zijn:

  • vrouwen met hogere functies
  • vrouwen in het middenkader met de ambitie en de potentie om door te stromen naar hogere functies
  • vrouwelijke ondernemers
  • vrouwen die werken als vakspecialist

Netwerkbijeenkomsten

Elke eerste maandag van de maand - behalve in de zomervakantie - is er een bijeenkomst. Tijdens de netwerkavonden wordt een thema uitgediept of een organisatie bezocht en er wordt gezamenlijk gedineerd. Het programma kent een grote variatie, zodat er voor iedereen voldoende te halen en te brengen valt. De bijeenkomsten beginnen doorgaans aan het eind van de werkdag rond half 6.

Actief zijn

We zijn een actieve club. We zetten ons in om elkaar - en dus ook onszelf - vooruit te helpen. Meestal gebeurt dat pas als je elkaar wat beter kent. De snelste manier om dit te bereiken is je in te zetten in één van de commissies. Verder kun je natuurlijk actief worden in het bestuur.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons op per e-mail. Je kunt een bijeenkomst bijwonen als introducé. Je wordt dan om half zes verwacht.

Lid worden?

Vraag dan het aanmeldingsformulier op via e-mail. Het bestuur beoordeelt of je in het profiel van het vrouwennetwerk past. We streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse branches.

Lees verder: Bijeenkomsten


 Onze bijeenkomsten

Maandag 02-09-2019 17.30 uur bij Dennis Cooking Place

Verandering van spijs....

Maandag 03-06-2019 17.30

Autonomie & conceptuele vrijheid zijn fundamenteel

Woensdag 08-05-2019 13.00 uur

Workshop Geluk

Maandag 06-05-2019 17.30 uur bij de Sleutel

schoonheid van de (vrouw en) kunsten

Maandag 01-04-2019 17.30 uur

Grietje Kalfsbeek, directeur van Wedeka

Maandag 04-03-2019 17.30 uur

Honderd jaar vrouwenkiesrecht

Maandag 04-02-2019 17.30

Zakenvrouw van de wereld

Maandag 07-01-2019 17.30

Bouwen aan ons netwerk

Maandag 03-12-2018 17.30 uur

Annemarie Heite

Maandag 05-11-2018 17.30

Ada Kruiter, duurzaam ondernemen

Maandag 15-10-2018 12.00 uur

Jubileum Bijeenkomst

Maandag 01-10-2018 17.30

werken in een crematorium

ontmoeten, inspireren en stimuleren